Skönvik

 Bostadsområdet Skönvik ligger vid infarten till Haparanda. Stadscentrum och handelsområdet  med IKEA kan nås med bara några minuters bilfärd. Här erbjuder RYM Markutveckling AB byggklara tomter och tillsammans med sina partners nyckelfärdiga hus.

Skönvik är planerat utifrån barnens perspektiv och för en hög boendekvalitet. Det finns en trädridå mellan varje lokalgata som begränsar insynen till tomten och som samtidigt ger tomten en känsla av ännu större ytor. Trädridån ger plats för lekar och varje tomt får en enkel tillgänglighet till naturen.

Från varje tomt går det att t.ex. åka skidor eller snöskoter direkt ut i skärgården utan att korsa någon bilväg. Flera gångstigar korsar också området.

Arkitekt Pelle Lotén har inspirerats av Tornedalens gårdar och bykänsla när han planerade Skönvik. En lång entregata, Skönviksvägen går genom området och från den går det mindre lokalgator där husens position anpassas mot gatan så att den får en traditionell tornedalsk bykänsla.

Läs mer…

Stadsviksstrand

Stadsviksstrand ligger på gränsen mellan Sverige och Finland, strax norr om Haparanda centrum, mellan golfbanan och IKEA och i närhet till det nya handelsområdet Björka. RYM Markutveckling har höga ambitioner för Stadsviksstrand. Till projektet är två välrenommerade arkitektkontor knutna. Lotén arkitekter med grundaren Pelle Lotén som bl.a. ritat bostadsområdet Skönvik i Haparanda för RYM Markutveckling. Wingårdhs arkitekter som är grundat av Gert Wingårdh – en av Sveriges mest välrenommerade arkitekter och som har ritat flera kända byggnader i Sverige och världen.

Stadsviksstrand har förutsättningar att bli ett riktigt fint område med vacker utsikt över viken mot Torneå och det planerade Rajalaområdet (På gränsen). IKEA ligger bara c:a 300 meter söder om Stadsviksstrand

Shopping i den nya Gallerian På ”På Gränsen” kan ske till fots. ICA Maxi, EL-Giganten är lika långt bort som IKEA.
HaparandaTornio golfbana ligger i nära anslutning c:a 300 meter norr om Stadsviksstrand. Det finns en gångstig (Hälsans stig) som går igenom bostadsområdet, över Tullen till Finland och runt hela Stadsviken.

Läs mer…

Dela:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS