RYMs kampanjpriser upphör den 31 maj 2021

Posted on 26, maj | Posted by mattias

Med anledning av att tvisten med Haparanda stad får sitt slut i juni, 2021 upphör RYM Markutveckling AB med sina förmånliga kampanjpriser den 31 maj, 2021.

Från och med den 1 juli gäller följande prislista på tomter i Skönvik:

Continue reading

RYMs långa tvist med staden får snart sin slutliga prövning

Posted on 26, maj | Posted by mattias

Den långa tvisten mellan RYM Markutveckling AB och Haparanda stad börjar närma sig sitt slut. RYM har tidigare fått rätt mot Haparanda stad hos Lantmäterimyndigheten, i Mark- och miljödomstolen samt i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Staden har genomgående överklagat domarna till högre instans. Efter den förlorande domen i Hovrätten överklagade staden till Högsta domstolen. HD beslutade att enbart pröva frågan om vilken ersättning som staden skall betala till bolaget för gatumark och parkmark.

HD prövar alltså inte frågan om Lantmäteriförättningen skall ställas in där Lantmäterimyndigheten beslöt att gatu- och parkmark skall övertas av staden, eftersom tidigare domstolar har beslutat om att staden måste överta marken. Det innebär sannolikt att tidigare domar står fast när HD lämnar sitt domslut under juni månad och att stadens argument för att inte drifta Skönviks anläggningar, inte längre är relevanta.

Stadens agerande väcker flera frågor:

1. Hur länge skall de boende på Skönvik få lida för stadens vårdslösa agerande och inte sköta om Skönvik som andra stadsdelar?

2.Hur länge skall politiker och tjänstemän få slösa med skattebetalarnas medel? Själva tvisten kostar avsevärt merän kostnader för drift och markövertagande!

3. Vad har drivit tjänstemännen att få politikerna i kommunstyrelsen att tvista med bolaget? Är det ett ideologiskt motstånd hos dem, mot privat affärsverksamhet?

4. Vad har det kostat Haparanda samhällsekonomiskt i utebliven tillväxt då Skönvik inte har kunnat bebyggas som planerat? K-Rauta och Elgiganten hade kunnat finnas kvar i staden och arbetstillfällen hade skapats i byggsektorn.

5. Vem vill investera i bostäder i Haparanda med den attityd mot investare som Haparanda stad visar? Vanliga personer törs inte göra sin livs investering i ett eget hem när kommunen agerar vårdslöst. Professionella investerare avskyr risker och ovänat, okunnigt agerande från kommunledningar.

Den 26 maj, 2021

 

RYM Markutveckling AB

 

Continue reading

Nya tomtpriser för 2019

Posted on 23, maj | Posted by mattias

RYM Markutveckling har satt nya tomtpriser i Skönvik i Haparanda för 2019. De nya priserna hittar ni också i en lista under respektive gata i menyn för Skönvik.

Continue reading